Click to order
Total: 
Імя:
Телефон:
Кількість персон:
Примітка до замовлення:
Дата
Час
Payment method
#deliveryregenthill

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

ЦІ ПРАВИЛА ОБРОБКИ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗАХИСТУ ДАНИХ КЛІЄНТІВ (ДАЛІ ПРАВИЛА)
ВИЗНАЧАЮТЬ ПОРЯДОК ПОВОДЖЕННЯ З ДАНИМИ КОРИСТУВАЧІВ,
ЗАРЕЄСТРОВАНИХ НА САЙТІ: DELIVERY.REGENTHILL.COM.UA
1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ.


ПОГОДЖУЮЧИСЬ З ЦИМИ ПРАВИЛАМИ, КОРИСТУВАЧ ДАЄ ДОЗВІЛ НА ЗБІР, ЗБЕРІГАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ТА РОЗГОЛОШЕННЯ СВОЇХ ДАНИХ, (В Т.Ч., АЛЕ НЕ ОБОВ'ЯЗКОВО, ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ), ВІДПОВІДНО ДО ЦИХ ПРАВИЛ, ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ», « ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ »,« ПРО ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ ».

ПРАВИЛА ДІЙСНІ З МОМЕНТУ РЕЄСТРАЦІЇ КОРИСТУВАЧА НА DELIVERY.REGENTHILL.COM.UA2. ЗБІР ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПРО КЛІЄНТА.


ДАНІ КОРИСТУВАЧА Є ІНФОРМАЦІЄЮ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ.

ДАНІ КОРИСТУВАЧА ЗБЕРІГАЮТЬСЯ НА СЕРВЕРІ САЙТУ: DELIVERY.REGENTHILL.COM.UA, СЕРВЕРІ КАРТКОВОЇ БАЗИ І ОБРОБЛЯЮТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ.

МЕТА ОБРОБКИ ДАНИХ КОРИСТУВАЧА: ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН, ВІДНОСИН У СФЕРІ ПОДАТКОВОГО І БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, РЕКЛАМИ, ІНШИХ ВІДНОСИН, ПРИ ЯКИХ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДАНІ КОРИСТУВАЧІВ.


НА САЙТІ: DELIVERY.REGENTHILL.COM.UA МОЖУТЬ ЗБИРАТИ, ЗБЕРІГАТИ І ВИКОРИСТОВУВАТИ ТАКІ ДАНІ:

АДРЕСА ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ (E-MAIL);

НОМЕР МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ;

МІСТО;

ІНШІ ДАНІ, ЯКІ БУЛИ НАДАНІ КОРИСТУВАЧЕМ ЗА ДОПОМОГОЮ РЕЄСТРАЦІЇ НА САЙТІ: DELIVERY.REGENTHILL.COM.UA

КОРИСТУВАЧ ПОГОДЖУЄТЬСЯ З ТИМ, ЩО ПЕРЕДАНІ ЇМ ДАНІ МОЖУТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ ДЛЯ:

РЕЄСТРАЦІЇ КОРИСТУВАЧА НА САЙТІ: DELIVERY.REGENTHILL.COM.UA

ПОВІДОМЛЕННЯ ЗАКЛАДИ, В ЯКОМУ БРОНЮЄТЬСЯ СТОЛИК, ПРО ДЕТАЛІ БРОНІ;

НАДАННЯ ПОСЛУГ І КЛІЄНТСЬКОЇ ПІДТРИМКИ НА ЗАПИТ КЛІЄНТА;

ПОЛІПШЕННЯ ВЛАСНИХ ПОСЛУГ, ЗМІСТУ САЙТУ ТА РЕКЛАМИ;

ПОВІДОМЛЕННЯ КЛІЄНТА ПРО ПОСЛУГИ, НОВИНИ І РЕКЛАМНИХ ПРОПОЗИЦІЯХ ЗА ДОПОМОГОЮ SMS, ЕЛЕКТРОННИХ ПОВІДОМЛЕНЬ, ПОШТИ І Т.Д.3. РОЗГОЛОШЕННЯ ДАНИХ КЛІЄНТА КОРИСТУВАЧЕМ.


ДАНІ КОРИСТУВАЧА НАДАЮТЬСЯ ТРЕТІМ ОСОБАМ В НАСТУПНИХ ВИПАДКАХ:

• ОТРИМАНО ДОДАТКОВЕ ЗГОДУ КЛІЄНТА;

• НАДАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (СТАТИСТИЧНІ ДАНІ, УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ), ЯКА НЕ МІСТИТЬ ПЕРСОНАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ І ЯКА НЕ ІДЕНТИФІКУЄ КЛІЄНТА ІНДИВІДУАЛЬНО;

• НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЮ ПРАВООХОРОННИМ ТА ІНШИМ ДЕРЖАВНИМ ОРГАНАМ У ВІДПОВІДЬ НА ЇХ ОФІЦІЙНИЙ ЗАПИТ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ КРИМІНАЛЬНОГО РОЗСЛІДУВАННЯ АБО ПЕРЕДБАЧУВАНОЇ ПРОТИПРАВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.4. ВИДАЛЕННЯ НАДАНИХ ДАНИХ (В Т.Ч. ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ) І ВІДМОВА ВІД РОЗСИЛКИ.


ПРИ ЗМІНІ ДАНИХ КОРИСТУВАЧА, ЗАЗНАЧЕНИХ У ПУНКТІ 2, А ТАКОЖ, ЯКЩО КОРИСТУВАЧ НЕ ХОЧЕ БІЛЬШЕ КОРИСТУВАТИСЯ ПОСЛУГАМИ СЕРВІСУ САЙТУ: DELIVERY.REGENTHILL.COM.UA, ЙОГО ДАНІ ПІДЛЯГАЮТЬ ЗМІНІ АБО ВИДАЛЕННЯ. DELIVERY.REGENTHILL.COM.UA ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ВИКОРИСТОВУВАТИ ДАНІ КОРИСТУВАЧА З МЕТОЮ, ДЛЯ ЯКОЇ ЦЯ ІНФОРМАЦІЯ БУЛА ЗІБРАНА, ПРОТЯГОМ ОДНОГО МІСЯЦЯ ПІСЛЯ ДЕАКТИВАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ.5. ЗАХИСТ ДАНИХ.


DELIVERY.REGENTHILL.COM.UA ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ ВЖИВАТИ НАЛЕЖНИХ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД НЕЗАКОННОГО ВТРУЧАННЯ АБО НЕПРАВОМІРНОГО ЗМІНИ, РОЗГОЛОШЕННЯ АБО ЗНИЩЕННЯ ДАНИХ КОРИСТУВАЧА.

ПРАВИЛА ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ
ПРИ ОПЛАТІ КАРТАМИ ПОВЕРНЕННЯ ГОТІВКОВИМИ КОШТАМИ НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ. ПОРЯДОК

ПОВЕРНЕННЯ РЕГУЛЮЄТЬСЯ ПРАВИЛАМИ МІЖНАРОДНИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ.

ПРОЦЕДУРА ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ РЕГЛАМЕНТУЄТЬСЯ ЗАКОНОМ «ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ».

- СПОЖИВАЧ МАЄ ПРАВО ВІДМОВИТИСЯ ВІД ТОВАРУ В БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС ДО ЙОГО ПЕРЕДАЧІ;

O ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ МОЖЛИВИЙ У ВИПАДКУ, ЯКЩО ЗБЕРЕЖЕНО ЙОГО

ТОВАРНИЙ ВИГЛЯД, СПОЖИВЧІ ВЛАСТИВОСТІ, А ТАКОЖ ДОКУМЕНТ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ ФАКТ

І УМОВИ ПОКУПКИ ЗАЗНАЧЕНОГО ТОВАРУ;

- СПОЖИВАЧ НЕ МАЄ ПРАВА ВІДМОВИТИСЯ ВІД ТОВАРУ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ, ЩО МАЄ

ІНДИВІДУАЛЬНО-ПЕВНІ ВЛАСТИВОСТІ, ЯКЩО ЗАЗНАЧЕНИЙ ТОВАР МОЖЕ БУТИ ВИКОРИСТАНИЙ ВИКЛЮЧНО КУПУЮТЬ ЙОГО ЛЮДИНОЮ;

- ПРИ ВІДМОВІ СПОЖИВАЧА ВІД ТОВАРУ ПРОДАВЕЦЬ ПОВИНЕН ПОВЕРНУТИ ЙОМУ ГРОШОВУ

СУМУ, СПЛАЧЕНУ СПОЖИВАЧЕМ ЗА ДОГОВОРОМ, ЗА ВИНЯТКОМ ВИТРАТ ПРОДАВЦЯ НА ДОСТАВКУ ВІД СПОЖИВАЧА ПОВЕРНУТОГО ТОВАРУ, НЕ ПІЗНІШЕ НІЖ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ДНІВ З ДНЯ ПРЕД'ЯВЛЕННЯ СПОЖИВАЧЕМ ВІДПОВІДНОЇ ВИМОГИ;

ДЛЯ ПОВЕРНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА БАНКІВСЬКУ КАРТУ НЕОБХІДНО ЗАПОВНИТИ «ЗАЯВУ ПРО ПОВЕРНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ », ЯКЕ НАДСИЛАЄТЬСЯ НА ВИМОГУ КОМПАНІЄЮ НА

ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА І ВІДПРАВИТИ ЙОГО РАЗОМ З ДОДАТКОМ КОПІЇ ПАСПОРТА ЗА АДРЕСОЮ

DELIVERT@REGENTHILL.COM.UA

ПОВЕРНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ БУДЕ ЗДІЙСНЕНО НА БАНКІВСЬКУ КАРТУ ПРОТЯГОМ 21 (ДВАДЦЯТИ ОДНОГО) РОБОЧОГО ДНЯ З ДНЯ ОТРИМАННЯ «ЗАЯВА ПРО ПОВЕРНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ» КОМПАНІЄЮ.

ДЛЯ ПОВЕРНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ ПРОВЕДЕНИМИ З ПОМИЛКАМИ НЕОБХІДНО ЗВЕРНУТИСЯ З ПИСЬМОВОЮ ЗАЯВОЮ ТА ДОДАТКОМ КОПІЇ ПАСПОРТА ТА ЧЕКІВ / КВИТАНЦІЙ, ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПОМИЛКОВЕ СПИСАННЯ. ДАНА ЗАЯВА НЕОБХІДНО НАПРАВИТИ ПО

АДРЕСОЮ DELIVERY@REGENTHILL.COM.UA

СУМА ПОВЕРНЕННЯ БУДЕ ДОРІВНЮВАТИ СУМІ ПОКУПКИ. ТЕРМІН РОЗГЛЯДУ ЗАЯВИ ТА ПОВЕРНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПОЧИНАЄ ОБЧИСЛЮВАТИСЯ З МОМЕНТУ ОТРИМАННЯ КОМПАНІЄЮ ЗАЯВИ І РОЗРАХОВУЄТЬСЯ В РОБОЧИХ ДНЯХ БЕЗ УРАХУВАННЯ СВЯТ / ВИХІДНИХ ДНІВ.

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
СЕРВІС ДОСТАВКИ «REGENTHILL DELIVERY» (ДАЛІ ПРОДАВЕЦЬ) ПУБЛІКУЄ ЦЕЙ ДОГОВІР, ЯКИЙ Є ПУБЛІЧНИМ ДОГОВОРОМ-ОФЕРТОЮ (ДАЛІ ДОГОВІР) І МАЄ ВІДПОВІДНУ ЮРИДИЧНУ СИЛУ, ПРО КУПІВЛЮ-ПРОДАЖ ТОВАРІВ, ПРЕДСТАВЛЕНИХ НА ОФІЦІЙНОМУ САЙТІ ПРОДАВЦЯ DELIVERY.REGENTHILL.COM.UA В АДРЕСУ ЯК ФІЗИЧНИХ, ТАК І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (ДАЛІ ПОКУПЕЦЬ), НА УМОВАХ І В ПОРЯДКУ, ЗАЗНАЧЕНИХ НИЖЧЕ:1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ МІЖ ПРОДАВЦЕМ І ПОКУПЦЕМ ОФОРМЛЯЮТЬСЯ У ВИГЛЯДІ ДОГОВОРУ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ.

1.2. ВІДПОВІДНО ДО СТАТЕЙ 633, 641, 642 ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ (ДАЛІ - ЦКУ) ТА ПРАВИЛАМИ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ НА ЗАМОВЛЕННЯ ТА ПОЗА ТОРГОВЕЛЬНИМИ АБО ОФІСНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ, ЗАТВЕРДЖЕНИХ НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ВІД 19.04.2007 №103, ДАНИЙ ДОКУМЕНТ Є ОФЕРТОЮ, А ФАКТ ЗДІЙСНЕННЯ ПОКУПЦЕМ ЗАМОВЛЕННЯ, В УСНІЙ (ПО ТЕЛЕФОНУ) АБО ПИСЬМОВІЙ (ЧЕРЕЗ САЙТ) ФОРМІ, І ОТРИМАННЯ ДАНОГО ЗАМОВЛЕННЯ ПРОДАВЦЕМ - Є ПОВНИМ І БЕЗУМОВНИМ ПРИЙНЯТТЯМ ДАНОГО ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ ТА ІНФОРМАЦІЇ, ПРЕДСТАВЛЕНОЇ НА САЙТІ.2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ.

«ОФЕРТА» - ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ ПРОДАВЦЯ, АДРЕСОВАНА БУДЬ-ЯКІЙ ФІЗИЧНІЙ ТА ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ, З МЕТОЮ УКЛАСТИ ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ, НА ІСНУЮЧИХ УМОВАХ, ЗАЗНАЧЕНИХ В ДОГОВОРІ.

«АКЦЕПТ» - ПОВНЕ І БЕЗЗАСТЕРЕЖНЕ ПРИЙНЯТТЯ ПОКУПЦЕМ УМОВ ДОГОВОРУ, БЕЗ ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРУ В ПИСЬМОВІЙ ФОРМІ.

«САЙТ» - DELIVERY.REGENTHILL.COM.UA

«ТОВАР» - ПЕРЕЛІК НАЙМЕНУВАНЬ АСОРТИМЕНТУ, ПРЕДСТАВЛЕНОГО НА ОФІЦІЙНОМУ САЙТІ ПРОДАВЦЯ DELIVERY.REGENTHILL.COM.UA

«ПРОДАВЕЦЬ» – СЕРВІС ДОСТАВКИ BOHO DELIVERY.

«ПОКУПЕЦЬ» - ФІЗИЧНА АБО ЮРИДИЧНА ОСОБА, ЯКА ВСТУПИЛА В ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ З ПРОДАВЦЕМ НА УМОВАХ, ЗАЗНАЧЕНИХ В ДОГОВОРІ.

«ЗАМОВЛЕННЯ» – НАЛЕЖНО ОФОРМЛЕНА ЗАЯВКА ПОКУПЦЯ НА КУПІВЛЮ ТОВАРІВ, ЩО АДРЕСУЄТЬСЯ ПРОДАВЦЮ.

«КУР'ЄРСЬКА ДОСТАВКА» - БЕЗПОСЕРЕДНЯ ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ВІД ПРОДАВЦЯ ДО ПОКУПЦЯ НЕЗАЛЕЖНИМ ПІДРЯДНИКОМ, ЯКИЙ НАДАЄ ПОСЛУГИ ПРОДАВЦЮ ВІДПОВІДНО ДО ОКРЕМОГО УКЛАДЕНОГО ДОГОВОРУ3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

3.1. ПРОДАВЕЦЬ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ НА УМОВАХ ТА В ПОРЯДКУ, ВИЗНАЧЕНИХ ЦИМ ДОГОВОРОМ, ПРОДАТИ ТОВАР НА ОСНОВІ ЗАМОВЛЕННЯ, ОФОРМЛЕНОГО ПОКУПЦЕМ, А ПОКУПЕЦЬ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ НА УМОВАХ ТА В ПОРЯДКУ, ВИЗНАЧЕНИХ ЦИМ ДОГОВОРОМ, ПРИДБАТИ ТОВАР І СПЛАТИТИ ЗА НЬОГО КОШТИ.4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ.

4.1. ПОКУПЕЦЬ МАЄ МОЖЛИВІСТЬ ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ САМОСТІЙНО НА САЙТІ АБО ПО ТЕЛЕФОНУ З ДОПОМОГОЮ ОПЕРАТОРА.

4.2. ЗАМОВЛЕННЯ ПРОДАВЦЕМ ПРИЙМАЮТЬСЯ ЩОДНЯ З 10:00 ДО 22:45.

4.3. ЩОБ ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ ЧЕРЕЗ САЙТ ПОКУПЦЮ НЕОБХІДНО:

– ОБРАТИ ТОВАРИ, ПРЕДСТАВЛЕНІ НА САЙТІ, ЇХ КІЛЬКІСТЬ, ТА НАТИСНУТИ «ЗАМОВИТИ», ТОВАР БУДЕ АВТОМАТИЧНО ДОДАНО ДО РОЗДІЛУ «КОШИК»;

– ЗАПОВНИТИ ДАНІ У ВІДПОВІДНІЙ ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ ЗАМОВЛЕННЯ, ОБРАТИ СПОСІБ ОПЛАТИ ТОВАРУ;

– ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ ВИБРАТИ ФУНКЦІЮ «ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ».

4.4. ЗАМОВЛЕННЯ ВВАЖАЄТЬСЯ ОФОРМЛЕНИМ ТА ПРИЙНЯТИМ ДО ВИКОНАННЯ ПРОДАВЦЕМ У ВИПАДКУ, КОЛИ:

4.4.1. ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ПОКУПЦЕМ ДІЙ ПО ОФОРМЛЕННЮ ЗАМОВЛЕННЯ НА САЙТІ, ОПЕРАТОР КОЛ-ЦЕНТРУ ПРОДАВЦЯ У ТЕЛЕФОННОМУ РЕЖИМІ ЗВ'ЯЖЕТЬСЯ ІЗ ПОКУПЦЕМ, ЗА НЕОБХІДНОСТІ УТОЧНИТЬ ДЕТАЛІ ЗАМОВЛЕННЯ, ТА ПІДТВЕРДИТЬ ПОКУПЦЮ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ВІДПОВІДНОГО ЗАМОВЛЕННЯ В РОБОТУ, АБО НАДІШЛЕ СМС ВІД ІМЕНІ "BOHO DELIVERY" ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАМОВЛЕННЯ.

4.4.2. ПІСЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПОКУПЦЕМ ЗАМОВЛЕННЯ У ТЕЛЕФОННОМУ РЕЖИМІ, ОПЕРАТОР КОЛ-ЦЕНТРУ ПРОДАВЦЯ УСНО ПІДТВЕРДИТЬ ПОКУПЦЮ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ВІДПОВІДНОГО ЗАМОВЛЕННЯ В РОБОТУ.

4.5. У ВИПАДКУ, ЯКЩО ОПЕРАТОР КОЛ-ЦЕНТРУ ПРОДАВЦЯ НЕ ПІДТВЕРДИТЬ ПОКУПЦЮ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ВІДПОВІДНОГО ЗАМОВЛЕННЯ В РОБОТУ, ТАКЕ ЗАМОВЛЕННЯ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕОФОРМЛЕНИМ ТА НЕ ПІДЛЯГАЄ ВИКОНАННЮ ПРОДАВЦЕМ.

4.6. ПОКУПЕЦЬ НЕСЕ ПОВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВИЛЬНІСТЬ ТА ДОСТОВІРНІСТЬ ДАНИХ, ВКАЗАНИХ НИМ ПРИ ОФОРМЛЕННІ ЗАМОВЛЕННЯ.

4.7. ПРОДАВЕЦЬ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ НАДАТИ ПОКУПЦЮ УСЮ ІНФОРМАЦІЮ, ЩО ПОВ'ЯЗАНА З ТОВАРАМИ, ОФОРМЛЕННЯМ ТА ВИКОНАННЯМ ЗАМОВЛЕННЯ, ТА Є НЕОБХІДНОЮ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ВИБОРУ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ.5. ДОСТАВКА ЗАМОВЛЕННЯ.

5.1. ПОКУПЕЦЬ МАЄ МОЖЛИВІСТЬ ОТРИМАТИ ЗАМОВЛЕНИЙ НИМ ТОВАР ШЛЯХОМ САМОСТІЙНОГО ВИВОЗУ (САМОВИВІЗ) ІЗ МІСЦЯ ВИДАЧІ ЗАМОВЛЕННЯ АБО СКОРИСТАТИСЯ ПОСЛУГАМИ КУР'ЄРСЬКОЇ ДОСТАВКИ.

5.2. САМОВИВІЗ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПОКУПЦЕМ ІЗ МІСЦЯ ВИДАЧІ ЗАМОВЛЕННЯ, ЗАЗНАЧЕНОГО ПОКУПЦЕМ ПРИ ОФОРМЛЕННІ ЗАМОВЛЕННЯ З МОЖЛИВИХ ВАРІАНТІВ, ЩО ВКАЗАНІ ОПЕРАТОРОМ КОЛ-ЦЕНТРУ ПРОДАВЦЯ ПІД ЧАС ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ.

5.3. ДОСТАВКА ЗАМОВЛЕНОГО ТОВАРУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ В МЕЖАХ М. КИЄВА, ЯКЩО ІНШЕ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО ПОПЕРЕДНЬОЮ ДОМОВЛЕНІСТЮ МІЖ СТОРОНАМИ.

5.4. ЗАТРИМКИ У ДОСТАВЦІ ТОВАРІВ МОЖЛИВІ ЗА УМОВИ НАСТАННЯ НЕПЕРЕДБАЧЕНИХ ОБСТАВИНИ, ЩО СТАЛИСЯ НЕ З ПРОВИНИ ПРОДАВЦЯ.

5.5. ДОСТАВКА ЗАМОВЛЕННЯ ПОКУПЦЕВІ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРОДАВЦЕМ НА АДРЕСУ, ВКАЗАНУ У ЗАМОВЛЕННІ.

5.6. ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ТОВАР, А ТАКОЖ РИЗИК ЙОГО ВИПАДКОВОГО ПОШКОДЖЕННЯ ЧИ ВТРАТИ ПЕРЕХОДЯТЬ ДО ПОКУПЦЯ З МОМЕНТУ ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ.6. ОПЛАТА ТОВАРУ.

6.1. ЦІНИ НА ТОВАРИ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ПРОДАВЦЕМ В ОДНОСТОРОННЬОМУ ПОРЯДКУ І ВКАЗУЮТЬСЯ НА САЙТІ. ЦІНА НА ЗАМОВЛЕНИЙ ПОКУПЦЕМ ТОВАР ЗМІНІ НЕ ПІДЛЯГАЄ.

6.2. ОПЛАТА ТОВАРІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ УКРАЇНИ - ГРИВНІ.

6.3. ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ЗАМОВЛЕННЯ СКЛАДАЄТЬСЯ З ВАРТОСТІ УСІХ ТОВАРІВ, ЗАЗНАЧЕНИХ У ПІДТВЕРДЖЕНОМУ ОПЕРАТОРОМ КОЛ-ЦЕНТРУ ПРОДАВЦЯ ЗАМОВЛЕННІ ПОКУПЦЯ, З УРАХУВАННЯМ АКТУАЛЬНОЇ НА ЧАС ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ ВАРТОСТІ ЦИХ ТОВАРІВ, ВКАЗАНОЇ НА САЙТІ, УСІХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ, А ТАКОЖ З ВАРТОСТІ КОМПЛЕКТАЦІЇ ЗАМОВЛЕННЯ.

6.4. У ВИПАДКУ, ЯКЩО ПОКУПЦЕМ БУЛО ОБРАНО БЕЗГОТІВКОВУ ФОРМУ ОПЛАТИ ВАРТОСТІ ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАР ПЕРЕДАЄТЬСЯ ПОКУПЦЮ ЛИШЕ ЗА УМОВИ ОПЛАТИ ПОВНОЇ ВАРТОСТІ ТОВАРУ. У ТАКОМУ ВИПАДКУ ОПЛАТА ВАРТОСТІ ТОВАРУ ВВАЖАЄТЬСЯ ЗДІЙСНЕНОЮ В МОМЕНТ ЗАРАХУВАННЯ ВІДПОВІДНИХ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА РАХУНОК ПРОДАВЦЯ.

6.5. ПРОДАВЕЦЬ МАЄ ПРАВО ЗУПИНИТИ ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ ТА/АБО СКАСУВАТИ ЗАМОВЛЕННЯ В ОДНОСТОРОННЬОМУ ПОРЯДКУ У ВИПАДКУ НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНОГО ВИКОНАННЯ ПОКУПЦЕМ ОБОВ'ЯЗКУ З ОПЛАТИ ВІДПОВІДНОГО ЗАМОВЛЕННЯ ДО МОМЕНТУ ДОСТАВКИ ТОВАРІВ КУР'ЄРОМ ЗА АДРЕСОЮ ДОСТАВКИ, ВКАЗАНОЮ ПОКУПЦЕМ (У ВИПАДКУ ВИБОРУ КУР'ЄРСЬКОЇ ДОСТАВКИ ЯК СПОСОБУ ДОСТАВКИ) АБО ДО МОМЕНТУ ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ПОКУПЦЕМ ВИМОГИ ПРО НАДАННЯ ТОВАРІВ У МІСЦІ ВИДАЧІ ЗАМОВЛЕНЬ (У ВИПАДКУ ВИБОРУ САМОВИВОЗУ З МІСЦЯ ВИДАЧІ ЗАМОВЛЕННЯ).7. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ.

7.1. ПОКУПЕЦЬ МАЄ ПРАВО ВІДМОВИТИСЯ ВІД ТОВАРУ НЕНАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ ПІСЛЯ ЙОГО ОГЛЯДУ В МОМЕНТ ПРИЙОМУ ТОВАРУ.

7.2. ПРИ ОТРИМАННІ ТОВАРУ ПОКУПЕЦЬ ПЕРЕВІРЯЄ ВІДПОВІДНІСТЬ ОТРИМАНИХ ТОВАРІВ СВОГО ЗАМОВЛЕННЯ, КОМПЛЕКТНІСТЬ І ВІДСУТНІСТЬ ПРЕТЕНЗІЙ ДО ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ ДОСТАВЛЕНОГО ТОВАРУ ПРОТЯГОМ 10 (ДЕСЯТИ) ХВИЛИН ПІСЛЯ ЙОГО ОТРИМАННЯ.

7.3. У РАЗІ ОТРИМАННЯ НЕЯКІСНОГО ТОВАРУ, АБО НЕВІДПОВІДНОСТІ ОТРИМАНОГО ТОВАРУ ЗАМОВЛЕНОМУ (ВІДСУТНІСТЬ ЗАЯВЛЕНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ), ПОКУПЕЦЬ МАЄ ПРАВО ВИМАГАТИ ЗАМІНИ ТАКОГО ТОВАРУ ТОВАРАМИ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ ВІДРАЗУ ПРОТЯГОМ 5 (П'ЯТИ) ХВИЛИН ПІСЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОТРИМАНОГО ТОВАРУ.

7.4. У РАЗІ НЕВИКОНАННЯ ПОРЯДКУ ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ПРЕТЕНЗІЇ ПОКУПЦЯ ЗА ЗОВНІШНІМ ВИГЛЯДОМ ТОВАРУ ТА ЇХ УКОМПЛЕКТОВАНОСТІ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ПУНКТОМ 7.2. ТА ПУНКТОМ 7.3. ЦІЄЇ ОФЕРТИ, ПРЕТЕНЗІЇ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ.

7.5. В РАЗІ ВІДМОВИ ВІД ТОВАРУ НЕНАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ, ВАРТІСТЬ ЯКОГО БУЛА СПЛАЧЕНА ПОКУПЦЕМ ШЛЯХОМ БЕЗГОТІВКОВОГО РОЗРАХУНКУ, ПРОДАВЕЦЬ ПОВЕРТАЄ КОШТИ ПОКУПЦЕВІ ЗА ТОВАР НЕНАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ ПРОТЯГОМ 3 БАНКІВСЬКИХ ДНІВ.8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ.

8.1. ПРОДАВЕЦЬ ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЧАСТКОВЕ АБО ПОВНЕ НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПО ЦЬОМУ ДОГОВОРУ, ЯКЩО ТАКЕ НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЯВЛЯЄТЬСЯ НАСЛІДКОМ ОБСТАВИН НЕПОБОРНОЇ СИЛИ. ПІД ОБСТАВИНАМИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ РОЗУМІЮТЬСЯ НАДЗВИЧАЙНІ ТА НЕВІДВОРОТНІ ОБСТАВИНИ, ЩО ОБ'ЄКТИВНО УНЕМОЖЛИВЛЮЮТЬ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ УМОВАМИ ДОГОВОРУ, ВИНИКНЕННЯ ТА ІСНУВАННЯ ЯКИХ Є ПОЗА КОНТРОЛЕМ ПРОДАВЦЯ. ДО ОБСТАВИН НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ НАЛЕЖАТЬ У ТОМУ ЧИСЛІ: ЗАГРОЗА ВІЙНИ, ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ АБО СЕРЙОЗНА ПОГРОЗА ТАКОГО КОНФЛІКТУ, АКТИ ТЕРОРИЗМУ, ДИВЕРСІЇ, ПОЖЕЖА, ВИБУХ, ТРИВАЛІ ПЕРЕРВИ В РОБОТІ ТРАНСПОРТУ, РЕГЛАМЕНТОВАНІ УМОВАМИ ВІДПОВІДНИХ РІШЕНЬ ТА АКТАМИ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ, ЕМБАРГО, ЗАБОРОНА (ОБМЕЖЕННЯ) ЕКСПОРТУ/ІМПОРТУ ТОЩО, РІШЕННЯ ОРГАНІВ ВЛАДИ, ЗМІНИ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЗБІЙ В РОБОТІ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРОДАВЦЕМ, ЗЛОЧИННІ ДІЇ ТРЕТІХ ОСІБ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ПРОДАВЦЯ, А ТАКОЖ ВИКЛИКАНІ ВИНЯТКОВИМИ ПОГОДНИМИ УМОВАМИ І СТИХІЙНИМ ЛИХОМ, ЗАТОРИ НА ДОРОГАХ, ТОЩО.9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.

9.1. ЦЕЙ ДОГОВІР ВВАЖАЄТЬСЯ УКЛАДЕНИМ В МОМЕНТ ЗАВЕРШЕННЯ ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ ПОКУПЦЕМ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ ЗАМОВЛЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ ПРОДАВЦЕМ.

9.2. ДОГОВІР ДІЄ ДО ПОВНОГО ВИКОНАННЯ СТОРОНАМИ ВСІХ УМОВ ЦЬОГО ДОГОВОРУ.10. АВТОРСЬКІ ПРАВА.

10.1. УСЯ ТЕКСТОВА ІНФОРМАЦІЯ ТА ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ, ЩО РОЗМІЩЕНІ НА САЙТІ DELIVERY.REGENTHILL.COM.UA, Є ВЛАСНІСТЮ СЕРВІСУ ДОСТАВКИ «REGENTHILL DELIVERY».11. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.


11.1. ЗА ДАНИМ ДОГОВОРОМ ПРОДАВЕЦЬ БЕРЕ НА СЕБЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПРОДАТИ ТОВАРИ, ЗАПРОПОНОВАНІ ДО ПРОДАЖУ НА САЙТІ ВІДПОВІДНО ДО ОФОРМЛЕНОГО НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ ЗАМОВЛЕННЯ ПОКУПЦЯ ТА УМОВ ДАНОЇ ОФЕРТИ, А ПОКУПЕЦЬ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ ПРИЙНЯТИ ТА ОПЛАТИТИ ЗАМОВЛЕНІ НИМ ТОВАРИ.

11.2. ДАНИЙ ДОГОВІР ПОШИРЮЄТЬСЯ НА ВСІ ТОВАРИ, ПРОДЕМОНСТРОВАНІ НА САЙТІ НА МОМЕНТ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ ПОКУПЦЕМ.

11.3. ПРОДАВЕЦЬ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

– ПРОДАВАТИ ТОВАРИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ УМОВАМИ ДАНОГО ДОГОВОРУ;

– ЗАБЕЗПЕЧИТИ МОЖЛИВІСТЬ ЗАМОВЛЕННЯ ТА ОПЛАТИ ТОВАРІВ;

– НАДАВАТИ КОНСУЛЬТАЦІЇ З ПИТАНЬ КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ;

11.4. ПРОДАВЕЦЬ МАЄ ПРАВО:

– ВІДМОВИТИ У ПРОДАЖІ ТА/АБО ПЕРЕДАЧІ ЗАМОВЛЕНИХ ТОВАРІВ У ЗВ'ЯЗКУ З НЕНАЛЕЖНИМ ВИКОНАННЯМ ПОКУПЦЕМ СВОЇХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ВІДПОВІДНО ДО ДАНОГО ДОГОВОРУ;

– ВНОСИТИ ЗМІНИ ДО ДАНОГО ДОГОВОРУ В ОДНОСТОРОННЬОМУ ПОРЯДКУ;

– ВНОСИТИ ЗМІНИ ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ, РОЗМІЩЕНОЇ НА САЙТІ В ОДНОСТОРОННЬОМУ ПОРЯДКУ ТА НА ВЛАСНИЙ РОЗСУД;

– ЗАЛУЧАТИ ТРЕТІХ ОСІБ ДЛЯ ВИКОНАННЯ СВОЇХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПЕРЕД ПОКУПЦЕМ;

– ЗМІНЮВАТИ УМОВИ ТА/АБО ТЕРМІН ДОСТАВКИ ТОВАРІВ ПОКУПЦЮ ЗА УМОВИ ПОВІДОМЛЕННЯ ПОКУПЦЯ ПРО ТАКІ ЗМІНИ ЗА ВКАЗАНИМ НИМ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗАМОВЛЕННЯ НОМЕРОМ ТЕЛЕФОНУ;

11.5. ПОКУПЕЦЬ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

– ДОТРИМУВАТИСЬ УМОВ ДАНОГО ДОГОВОРУ;

– ПРИЙНЯТИ ТОВАР НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ, ЯКИЙ ВІДПОВІДАЄ ЗАМОВЛЕННЮ ПОКУПЦЯ;

– ОПЛАТИТИ ТОВАР ДО ЙОГО ОТРИМАННЯ АБО В МОМЕНТ ЙОГО ОТРИМАННЯ;

– ПЕРЕВІРИТИ КІЛЬКІСТЬ ТА НАЙМЕНУВАННЯ ЗАМОВЛЕНИХ ТОВАРІВ ПРИ ЇХ ОТРИМАННІ.

УГОДА КОРИСТУВАЧА
СПРАВЖНЯ УГОДА КОРИСТУВАЧА НАБУВАЄ ЧИННОСТІ З МОМЕНТУ ВИРАЖЕННЯ ВАМИ ЗГОДИ З ЙОГО УМОВАМИ ШЛЯХОМ ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ АБО РЕЄСТРАЦІЇ НА САЙТІ DELIVERY.REGENTHILL.COM.UA1. ПРЕДМЕТ УГОДИ КОРИСТУВАЧА

1.1 REGENTHILL DELIVERY ПРОПОНУЄ ВАМ СВОЇ ПОСЛУГИ НА УМОВАХ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ УГОДИ КОРИСТУВАННЯ (УК).

1.2 УГОДА МОЖЕ БУТИ ЗМІНЕНА НАМИ БЕЗ БУДЬ-ЯКОГО СПЕЦІАЛЬНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ, НОВА РЕДАКЦІЯ УГОДИ ВСТУПАЄ В СИЛУ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ 3 (ТРЬОХ) ДНІВ З МОМЕНТУ ЇЇ РОЗМІЩЕННЯ, ЯКЩО ІНШЕ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО НОВОЮ РЕДАКЦІЄЮ УГОДИ. ЧИННА РЕДАКЦІЯ УК ЗАВЖДИ ЗНАХОДИТЬСЯ НА СТОРІНЦІ ЗА АДРЕСОЮ DELIVERY.BOHO.COM.UA2. ОПИС ПОСЛУГ

2.1 BOHO DELIVERY Є ЄДИНОЮ ІНФОРМАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ ЗАМОВЛЕНЬ, ЯКА ПРОПОНУЄ КОРИСТУВАЧАМ ШИРОКІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ШВИДКОГО І ПРОСТОГО ПОШУКУ І ЗАМОВЛЕННЯ ГОТОВОЇ ЇЖІ З РЕСТОРАНІВ І ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ.

2.2 ЗАЗНАЧЕНІ ПОСЛУГИ НОСЯТЬ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР І ПРЕДСТАВЛЯЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕВІ БЕЗОПЛАТНО.

2.3 КОРИСТУВАЧ ПОГОДЖУЄТЬСЯ З ТИМ, ЩО DELIVERO НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЯКІСТЬ ПРОДУКТІВ, ЩО ПОСТАВЛЯЮТЬСЯ, ЗА ЗАТРИМКИ, ЗБОЇ, НЕВІРНУ АБО НЕВЧАСНУ ДОСТАВКУ, ВИДАЛЕННЯ АБО НЕЗБЕРЕЖЕННЯ БУДЬ-ЯКОЇ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ.

2.4 ДЛЯ ТОГО ЩОБ СКОРИСТАТИСЯ ПОСЛУГАМИ НАШОЇ КОМПАНІЇ REGENTHILL DELIVERY НЕОБХІДНО МАТИ КОМП'ЮТЕР І ДОСТУП В ІНТЕРНЕТ (WWW) .


3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З РЕЄСТРАЦІЇ ТА КОРИСТУВАННЮ САЙТОМ

3.1 ДЛЯ ТОГО ЩОБ СКОРИСТАТИСЯ ПОСЛУГАМИ REGENTHILL DELIVERY КОРИСТУВАЧ ПОГОДЖУЄТЬСЯ НАДАТИ ПРАВДИВУ, ТОЧНУ І ПОВНУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО СЕБЕ З ПИТАНЬ, ЗАПИТУВАНОЇ У ФОРМІ РЕЄСТРАЦІЇ, ПРОЙТИ ПРОЦЕДУРУ РЕЄСТРАЦІЇ НА САЙТІ, ЗАПОВНИВШИ ФОРМУ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ВИСЛОВИВШИ ЗГОДУ З УМОВАМИ УГОДИ, ШЛЯХОМ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПУНКТУ «ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ».

3.2 ЯКЩО КОРИСТУВАЧ НАДАЄ НЕВІРНУ ІНФОРМАЦІЮ АБО В REGENTHILL DELIVERY Є СЕРЙОЗНІ ПІДСТАВИ ВВАЖАТИ, ЩО НАДАНА НИМ ІНФОРМАЦІЯ НЕВІРНА, НЕПОВНА АБО НЕТОЧНА, REGENTHILL DELIVERY МАЄ ПРАВО ПРИЗУПИНИТИ АБО СКАСУВАТИ РЕЄСТРАЦІЮ КОРИСТУВАЧА ТА ВІДМОВИТИ ЙОМУ У ВИКОРИСТАННІ СВОЇХ СЛУЖБ (ПОСЛУГ).


4. РЕЄСТРАЦІЯ, ПАРОЛЬ І БЕЗПЕКА

4.1 ПО ЗАВЕРШЕННІ ПРОЦЕСУ РЕЄСТРАЦІЇ КОРИСТУВАЧ ОТРИМУЄ ЛОГІН ТА ПАРОЛЬ ДЛЯ ДОСТУПУ ДО ОСОБИСТОГО КАБІНЕТУ .

4.2 КОРИСТУВАЧ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БЕЗПЕКУ СВОГО ЛОГІНА І ПАРОЛЯ, А ТАКОЖ ЗА ВСІ ДІЇ, ЗДІЙСНЕНІ НА САЙТІ REGENTHILL DELIVERY ПІД ЙОГО ЛОГІНОМ І ПАРОЛЕМ.

4.3 КОРИСТУВАЧ ПОГОДЖУЄТЬСЯ З ТИМ, ЩО ВІН ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ НЕГАЙНО ПОВІДОМИТИ REGENTHILL DELIVERY ПРО БУДЬ-ЯКИЙ ВИПАДОК НЕАВТОРИЗОВАНОГО (ЗАБОРОНЕНОГО) ДОСТУПУ ЗІ СВОЇМ ЛОГІНОМ І ПАРОЛЕМ І/АБО ПРО БУДЬ-ЯКЕ ПОРУШЕННЯ БЕЗПЕКИ.


5. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ, РОЗМІЩЕНИХ НА REGENTHILL DELIVERY

5.1 САЙТ МІСТИТЬ МАТЕРІАЛИ, ЩО ОХОРОНЯЮТЬСЯ АВТОРСЬКИМ ПРАВОМ, ТОВАРНІ ЗНАКИ ТА ІНШІ ОХОРОНЮВАНІ ЗАКОНОМ МАТЕРІАЛИ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ: ТЕКСТИ, ФОТОГРАФІЇ, ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ.

5.2 ПРИ ЦЬОМУ ВСІ ЗМІСТ САЙТУ ОХОРОНЯЄТЬСЯ АВТОРСЬКИМ ПРАВОМ ЯК ТВІР, СТВОРЕНИЙ КОЛЕКТИВНОЮ ТВОРЧОЮ ПРАЦЕЮ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА.

5.3 КОМПАНІЇ BOHO DELIVERY НАЛЕЖИТЬ АВТОРСЬКЕ ПРАВО НА ВИКОРИСТАННЯ ЗМІСТУ САЙТУ (В ТОМУ ЧИСЛІ, ПРАВО НА ПІДБІР, РОЗТАШУВАННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЮ ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ДАНИХ, ЩО МІСТЯТЬСЯ НА САЙТІ DELIVERY.REGENTHILL.COM.UA, А ТАКОЖ НА САМІ ВИХІДНІ ДАНІ), КРІМ ВИПАДКІВ, ОКРЕМО ВІДМІЧЕНИХ У ЗМІСТІ ОПУБЛІКОВАНИХ НА САЙТІ МАТЕРІАЛІВ.

5.4 КОРИСТУВАЧ НЕ МАЄ ПРАВА ВНОСИТИ ЗМІНИ, ПУБЛІКУВАТИ, ПЕРЕДАВАТИ ТРЕТІМ ОСОБАМ, БРАТИ УЧАСТЬ У ПРОДАЖУ АБО ПОСТУПКУ, СТВОРЮВАТИ ПОХІДНІ ПРОДУКТИ АБО ІНШИМ ЧИНОМ ВИКОРИСТОВУВАТИ, ЧАСТКОВО АБО ПОВНІСТЮ, ЗМІСТ САЙТУ .

5.5 КОРИСТУВАЧ МЕРЕЖІ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ САЙТ ТІЛЬКИ В ЗАКОННИХ ЦІЛЯХ.

5.6 КОРИСТУВАЧ МЕРЕЖІ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ НЕ РОЗМІЩУВАТИ НА САЙТІ І НЕ НАПРАВЛЯТИ КУДИ-НЕБУТЬ ЧЕРЕЗ/ЗА ДОПОМОГОЮ САЙТУ БУДЬ-ЯКІ МАТЕРІАЛИ НАСТУПНОГО ХАРАКТЕРУ:

* ТІ, ЯКІ ПОРУШУЮТЬ ЗАКОНОДАВСТВО, МІСТЯТЬ ПОГРОЗИ І ОБРАЗИ, ДИСКРЕДИТУЮТЬ ІНШИХ ОСІБ, ЩО ПОРУШУЮТЬ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ АБО ПУБЛІЧНИЙ ПОРЯДОК, ЩО НОСЯТЬ ХАРАКТЕР НЕПРИСТОЙНОСТІ;

* ТІ, ЯКІ ПОРУШУЮТЬ В ТІЙ ЧИ ІНШІЙ МІРІ ЧЕСТЬ І ГІДНІСТЬ, ПРАВА ТА ОХОРОНЮВАНІ ЗАКОНОМ ІНТЕРЕСИ ІНШИХ ОСІБ;

* СПРИЯЮТЬ АБО МІСТЯТЬ ЗАКЛИКИ ДО РОЗПАЛЮВАННЯ РЕЛІГІЙНОЇ, РАСОВОЇ АБО МІЖНАЦІОНАЛЬНОЇ ВОРОЖНЕЧІ, МІСТЯТЬ СПРОБИ РОЗПАЛЮВАННЯ ВОРОЖНЕЧІ ЧИ ЗАКЛИКИ ДО НАСИЛЬСТВА;

* А ТАКОЖ ІНШІ МАТЕРІАЛИ, ЯКІ СПОНУКАЮТЬ ІНШИХ ОСІБ НА ПРОТИПРАВНУ ПОВЕДІНКУ, ЯКЕ ТЯГНЕ КРИМІНАЛЬНУ, ЦИВІЛЬНО - ПРАВОВУ ТА ІНШУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АБО ЯКИМ-НЕБУДЬ ЧИНОМ ПОРУШУЄ ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА .

5.7 КОРИСТУВАЧ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ НЕ РОЗМІЩУВАТИ НА BOHO DELIVERY І НЕ НАПРАВЛЯТИ ЧЕРЕЗ/ЗА ДОПОМОГОЮ САЙТУ МАТЕРІАЛИ, ЩО Є РЕКЛАМОЮ ЯКИХ-НЕБУДЬ ТОВАРІВ АБО ПОСЛУГ, БЕЗ ОТРИМАННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ВИРАЖЕНОЇ ЗГОДИ DELIVERO

5.8 КОРИСТУВАЧ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ BOHO DELIVERY ДЛЯ РЕКЛАМИ АБО ІНШОГО СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ БУДЬ-ЯКИХ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ У БУДЬ-ЯКІЙ ФОРМІ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ, СТИМУЛЮВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ ДО ПЕРЕДПЛАТИ НА ІНШУ СИСТЕМУ ІНТЕРАКТИВНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЩО Є КОНКУРЕНТОМ REGENTHILL DELIVERY

5.9 КОРИСТУВАЧ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ НЕ ЗАВАНТАЖУВАТИ, РОЗМІЩУВАТИ АБО ІНШИМ ЧИНОМ ВИКОРИСТОВУВАТИ НА САЙТІ ЯКІ-НЕБУДЬ МАТЕРІАЛИ, ОХОРОНЮВАНІ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПРО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ (У ТОМУ ЧИСЛІ, АВТОРСЬКИМ ПРАВОМ, ЗАКОНОДАВСТВОМ ПРО ТОВАРНІ ЗНАКИ), І ІНШІ ОХОРОНЮВАНІ ЗАКОНОДАВСТВОМ МАТЕРІАЛИ БЕЗ ОТРИМАННЯ ВИРАЖЕНОГО ДОЗВОЛУ ВЛАСНИКА ПРАВ НА ОХОРОНЮВАНИЙ МАТЕРІАЛ. ПРИ ЦЬОМУ ТЯГАР ДОВЕДЕННЯ ТОГО, ЩО РОЗМІЩЕННЯ НА САЙТІ КОРИСТУВАЧЕМ МАТЕРІАЛІВ НЕ ПОРУШУЄ АВТОРСЬКІ, СУМІЖНІ ТА ІНШІ ПРАВА ТРЕТІХ ОСІБ НА РОЗМІЩУВАНІ МАТЕРІАЛИ, ЛЕЖИТЬ НА КОРИСТУВАЧІ.


6 . ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1 REGENTHILL DELIVERY НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДОТРИМАННЯ/НЕДОТРИМАННЯ СЛУЖБАМИ ДОСТАВКИ СВОЇХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПЕРЕД КОРИСТУВАЧЕМ, А ТАКОЖ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, НАДАНОЇ ТАКИМИ СЛУЖБАМИ. REGENTHILL DELIVERY Є ЛИШЕ ІНФОРМАЦІЙНОЮ СПОЛУЧНОЮ ЛАНКОЮ МІЖ КОРИСТУВАЧЕМ І СЛУЖБАМИ ДОСТАВКИ, ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЯКІ РОЗМІЩЕНА НА САЙТІ DELIVERY.REGENTHILL.COM.UA


7. ПРАВА ВЛАСНОСТІ REGENTHILL DELIVERY

7.1 КОРИСТУВАЧ ВИЗНАЄ І ПОГОДЖУЄТЬСЯ З ТИМ, ЩО СЕРВІС REGENTHILL DELIVERY І ВСІ НЕОБХІДНІ ПРОГРАМИ, ПОВ'ЯЗАНІ З НИМИ, МІСТЯТЬ КОНФІДЕНЦІЙНУ ІНФОРМАЦІЮ, ЯКА ЗАХИЩЕНА ЗАКОНАМИ ПРО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ ТА ІНШИМИ УКРАЇНСЬКИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ ЗАКОНАМИ. КОРИСТУВАЧ ПОГОДЖУЄТЬСЯ НЕ МОДИФІКУВАТИ, НЕ ПРОДАВАТИ, НЕ ПОШИРЮВАТИ ЦЕЙ КОНТЕНТ І ПРОГРАМИ, ЦІЛКОМ АБО ЧАСТИНАМИ.


8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1 DELIVERY ВПРАВІ ЗДІЙСНЮВАТИ ЗАПИСИ ТЕЛЕФОННИХ РОЗМОВ З КОРИСТУВАЧЕМ. ПРИ ЦЬОМУ BOHO DELIVERY ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ: ЗАПОБІГАТИ СПРОБАМ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ, ОТРИМАНОЇ В ХОДІ ТЕЛЕФОННИХ ПЕРЕГОВОРІВ, ТА/АБО ПЕРЕДАЧУ ЇЇ ТРЕТІМ ОСОБАМ , ЯКІ НЕ МАЮТЬ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ВІДНОШЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ.


9. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1 ЦЯ УГОДА РЕГУЛЮЄТЬСЯ НОРМАМИ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА.

9.2 ВСІ МОЖЛИВІ СУПЕРЕЧКИ З ПРИВОДУ УГОДИ ВИРІШУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО НОРМ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА.

9.3 ЧЕРЕЗ БЕЗОПЛАТНІСТЬ УМОВ ЦІЄЇ УГОДИ НОРМИ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ НЕ МОЖУТЬ БУТИ ЗАСТОСОВНИМИ ДО ВІДНОСИН МІЖ КОРИСТУВАЧЕМ І REGENTHILL DELIVERY

9.4 НІЩО В УГОДІ НЕ МОЖЕ РОЗУМІТИСЯ ЯК ВСТАНОВЛЕННЯ МІЖ КОРИСТУВАЧЕМ І REGENTHILL DELIVERY АГЕНТСЬКИХ ВІДНОСИН, ВІДНОСИН ТОВАРИСТВА, ВІДНОСИН ПО СПІЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ, ВІДНОСИН ОСОБИСТОГО НАЙМУ, АБО ЯКИХОСЬ ІНШИХ ВІДНОСИН, ПРЯМО НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЦІЄЮ УГОДОЮ.